search

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با شکوه محسنی – رتبه ۳ سهمیه ارشد تغذیه 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۳ سهمیه و ۱۶ کشوری ارشد ۹۹ – تغذیه ۶۷٪ – بیوشیمی ۸۳٪ – فیزیولوژی ۶۸ – زبان ۵۳٪ ۲- از کی شروع…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با امید صبور – رتبه 19 ارشد تغذیه 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۱۹ کل – تغذیه ۵۷٪ – فیزیولوژی ۶۳٪ – بیوشیمی – ۶۸٪ – زبان ۷۵٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با نازنین ذوالفقاری – رتبه 17 سهمیه ارشد تغذیه 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه من ١٧ سهميه بود – تغذیه ۵۲٪ – بیوشیمی ۷۶٪ – فیزیولوژی ۵۲٪ – زبان ۱۶٪ متاسفانه ۲- از کی شروع به درس…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با پانیذ زارع – رتبه 62 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۶۲ – تغذیه ۵۴٪ – فیزیولوژی ۴۱٪ – بیوشیمی ۷۴٪ – زبان ۵۲٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از اول…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با علی هاشمی – رتبه 21 ارشد تغذیه 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین؟ رتبه ۲۷ کل و ۲۱ سهمیه ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از آبان ۳- به طور میانگین روزانه برای هر درس چند ساعت درس میخوندین؟ ابتدا روزی ۳ ساعت…

گام کنکور
alarm_on
۱دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

رشته تغذیه بدون کنکور – ارشد تغذیه بدون کنکور

ارشد تغذیه بدون کنکور رشته تغذیه بدون کنکور شاید این جمله را چندین بار در اینترنت یا جاهای مختلف سرچ کرده باشید و دنبال دانشگاهی بگردید که مسیر سخت و طولانی کنکور را برایتان راحت کند، اما امروز می‌خوایم آب…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با شکوفه سلامات – رتبه ۹ دکتری ۹۸

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین؟ رتبه ۵ در سهمیه آزاد و رتبه کل ۹ 2- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از آبان ۹۷ 3- به طور میانگین روزانه برای هر درس چند ساعت درس میخوندین؟…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با سید محمد موسوی – رتبه 2 دکتری 98

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه 2 کل و پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران تغذیه: 75 فیزیولوژی: 65 بیوشیمی: 55 استعداد تحصیلی: 18 2-  از کی…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه محمد علی محسن پور – رتبه 13 دکتری 98

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه ۱۳ آزمون دکتری تغذیه: ۴۵ بیوشیمی: ۵۰ فیزیولوژی: ۷۰ استعداد تحصیلی: ۴۳ 2- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ شروع درس…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با الهام مکی آبادی – رتبه ۵ کشوری دکتری تغذیه 98

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه کتبی در سهمیه آزاد 2 در کل 3 رتبه کتبی با مصاحبه در سهمیه آزاد 2 در کل 5 تغدیه 73.84 بیوشیمی…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه