search
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محمد حیدری – رتبه ۵ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ همون سال کنکور یعنی ۱۴۰۰ که کنکور داشتم، فارغ التحصیل شدم درصدام: تغذیه: ۷۱ - بیوشیمی: ۶۸ - فیزیولوژی: ۷۶…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با بهناز نریمانی – رتبه ۷ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ شهریور ۱۴۰۰ یعنی سالی که کنکور دادم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان تغذیه: ۷۵ - بیوشیمی: ۸۲ - فیزیولوژی: ۷۰…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم شادی قائمی – رتبه ۱۰ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ به تازگی از دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل شدم. درصد‌هام: تغذیه: ۶۵ - بیوشیمی: ۷۶ - فیزیولوژی: ۷۵ -…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محرم جلال زاده – رتبه ۱۱ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز تغذیه: 70 - بیوشیمی ۷۵- فیزیولوژی ۷۲ - زبان ۶۵ ۲. از چه…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با المیرا رمضانی – رتبه ۱۲ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ اسفند ماه سال ۹۹ از دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات فارغ التحصیل شدم. تغذیه: ۶۷ - بیوشیمی: ۶۷ -…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با حمید احمدی راد – رتبه ۱۴ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و موسسه گام کنکور. بنده تیرماه ۹۹ از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با سروش رضوانی – رتبه ۱۵ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ من ورودی سال ۹۵ علوم تغدیه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات هستم، همون طبق معمول ۸ ترمه به اتمام رسید.…

گام کنکور
alarm_on
۷دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با راضیه سادات طبائی فرد – رتبه ۱۶ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ فارغ التحصیل سال ۱۴۰۰ از دانشگاه آزاد تغذیه: ۶۳ - بیوشیمی: ۶۶ - فیزیولوژی: ۵۳ -  زبان: ۸۴ ۲. از…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با میلاد محمدزاده – رتبه ۱۷ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام عرض میکنم علوم پزشکی شیراز، ورودی ۹۶ و فارغ التحصیل ۱۴۰۰ تغذیه: ۷۲ - بیوشیمی: ۶۴.۵ - فیزیولوژی: ۶۴.۵…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با محمد محمودی آذر – رتبه ۱۸ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام و عرض ادب قبل از هر چیزی از موسسه خوبتون تشکر میکنم🌹 من سال ۹۹ از دانشگاه علوم‌پزشکی شهید…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه