جستجو کن...

search

فیلم‌های آموزشی

- 20%

گام آخر فیزیولوژی ورزش

۲۳۸ هزار تومان۱۹۰ هزار تومان
۲ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر امید صالحیان
- 20%

گام آخر کنکور تغذیه (ارشد)

۲۰۰ هزار تومان
۴۰ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

گام آخر تغذیه (ارشد)

۱۰۰ هزار تومان
۲ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام تغذیه

۴۲۷ هزار تومان
۲۰ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام فیزیولوژی

۴۱۳ هزار تومان
۱۰ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام بیوشیمی

۴۹۰ هزار تومان
۴ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی
   فیلتر نتایج    مرتب سازی