جستجو کن...

search

فیلم‌های آموزشی

- 18%

گام به گام آمار و روش تحقیق

۴۰۰ هزار تومان۳۳۰ هزار تومان
۲ دانشجو
مؤلف/مدرس : سید جواد عمادی

فیلم گام برتر تغذیه (تغذیه + بیو + فیزیو)

۶۶۵ هزار تومان
۵۶ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام تغذیه

۴۲۷ هزار تومان
۴۹ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام فیزیولوژی

۴۱۳ هزار تومان
۳۶ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام بیوشیمی

۴۹۰ هزار تومان
۴۰ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی
- 10%

گام آخر کنکور تغذیه (ارشد)

۲۷۰ هزار تومان۲۴۳ هزار تومان
۸۰ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی
- 20%

گام آخر فیزیولوژی ورزش

۲۳۸ هزار تومان۱۹۰ هزار تومان
۲ دانشجو
مؤلف/مدرس : دکتر امید صالحیان
   فیلتر نتایج    مرتب سازی