مصاحبه با نیایش نقشی – رتبه ۵ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۵ کل – تغذیه ۷۰٪ – بیوشیمی ۸۷٪ – فیزیولوژی ...

مصاحبه با هانیه خلفی نژاد – رتبه ۳۳ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۳۳ سهمیه آزاد و ۴۰ کل شدم  – تغذیه ۶۲٪ ...

مصاحبه با سحر آروین – رتبه ۳۵ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی ۳۵ – تغذیه ۵۳٪ – بیوشیمی ۶۴٪ – فیزیولوژی ...

مصاحبه با پریا مولوی – رتبه ۲۳ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۲۳ – تغذیه ۵۴٪ – بیوشیمی ۶۴٪ – فیزیولوژی ۴۸٪ ...

مصاحبه با رضا امیری خسروشاهی – رتبه ۶ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه کل ۶ – تغذیه ۷۱٪ – بیوشیمی ۶۳٪ – فیزیولوژی ...

مصاحبه با فریماه دهقانی – رتبه ۳۰ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ من رتبه ی ۲۳ سهمیه و ۳۰ کل رو کسب کردم. ...

مصاحبه با آوا مشعوفی – رتبه ۶۷ سهمیه ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی ۶٧ کنکور ارشد تغذیه هستم.. تغذیه ۵۴٪ – بیوشیمی ...

مصاحبه با زهرا رنجبر – رتبه ۱۳ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۱۳ – تغذیه ۶۵٪ – بیوشیمی ۵۹٪ – فیزیولوژی ۳۰٪ ...

مصاحبه با سحر دادخواه – رتبه ۶۷ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۶٧ کل و ۶٠ در سهمیه – تغذیه ۴۹٪ – ...

مصاحبه با هدی عارف پور – رتبه ۴ ارشد ۹۹

گام کنکور - ۱۲ آبان, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی ۴ – تغذیه ۷۶٪ – بیوشیمی ۷۴٪ – فیزیولوژی ...