مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با مهسا رنجبر – رتبه ۱ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام مهسا رنجبر هستم ورودی ۹۶ علوم تغذیه علوم پزشکی شوشتر. تغذیه: ۷۸ -  بیوشیمی: ۷۵ -  فیزیولوژی: ۸۰ -…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با مریم کریم دهنوی – رتبه ۲ ارشد ۱۴۰۰

  ۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ فارغ التحصیل  ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم. تغذیه: ۷۷ درصد - بیوشیمی: ۸۲ درصد - فیزیولوژی: ۷۱ درصد…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم سارا صادقی مجد – رتبه ۳ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ امسال (۱۴۰۰) از علوم‌پزشکی تبریز تغذیه: ۷۶ -  بیوشیمی: ۷۳ - فیزیو: ۷۰ - زبان: ۸۲/۵ ۲. از چه تاریخی…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای عرفان مرتضی‌ پور – رتبه ۴ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟  ۱۴۰۰ علوم پزشکی کاشان تغذیه: ۷۵ - بیوشیمی: ۷۵ - فیزیولوژی:  ۶۹ – زبان: ۹۰ ۲. از چه تاریخی شروع…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محمد حیدری – رتبه ۵ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ همون سال کنکور یعنی ۱۴۰۰ که کنکور داشتم، فارغ التحصیل شدم درصدام: تغذیه: ۷۱ - بیوشیمی: ۶۸ - فیزیولوژی: ۷۶…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با بهناز نریمانی – رتبه ۷ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ شهریور ۱۴۰۰ یعنی سالی که کنکور دادم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان تغذیه: ۷۵ - بیوشیمی: ۸۲ - فیزیولوژی: ۷۰…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با خانم شادی قائمی – رتبه ۱۰ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ به تازگی از دانشگاه جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل شدم. درصد‌هام: تغذیه: ۶۵ - بیوشیمی: ۷۶ - فیزیولوژی: ۷۵ -…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آقای محرم جلال زاده – رتبه ۱۱ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز تغذیه: 70 - بیوشیمی ۷۵- فیزیولوژی ۷۲ - زبان ۶۵ ۲. از چه…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با المیرا رمضانی – رتبه ۱۲ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ اسفند ماه سال ۹۹ از دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات فارغ التحصیل شدم. تغذیه: ۶۷ - بیوشیمی: ۶۷ -…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با حمید احمدی راد – رتبه ۱۴ ارشد ۱۴۰۰

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و موسسه گام کنکور. بنده تیرماه ۹۹ از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه