کارنامه و پاسخنامه


کارنامه نهایی و سوالات آزمون و پاسخنامه شنبه ساعت ۲۱ بارگزاری می‌گردد.

 

 

تغذیه ۶۰ سوال - بیوشیمی ۳۰ سوال - فیزیولوژی ۳۰ سوال - زبان ۴۰ سوال

زمان آزمون: ۱۴۰ دقیقه

پایان زمان آزمون: یکشنبه ساعت ۱۸/ به منظور فرآیند بهینه آزمون با لپتاپ وارد شوید.

آزمون شماره ۸ (فشرده)

آزمون شماره ۱۴ (جامع ارشد)

آزمون شماره ۹ (عادی دکتری)

پشتیبانی: ۰۹۳۸۷۶۱۱۶۲۱

 

دریافت برنامه آزمون عادی به صورت فایل: دانلود                  دریافت برنامه آزمون فشرده به صورت فایل: دانلود

 

برنامه آزمون های ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ گام کنکور


آزمون

آزمون‌های عادی

آزمون‌های فشرده

ارشد دکتری ارشد دکتری
شماره ۱

۱۵ مهر 

(۲ هفته)

۱۵ مهر 

(۲ هفته)

۹ دی

(۱ هفته)

۹ دی

(۳ هفته)

شماره ۲

۶ آبان

(۳ هفته)

۶ آبان

(۳ هفته)

۲۳ دی

(۲ هفته)

۳۰ دی

(۳ هفته)

شماره ۳

 ۲۰ آبان

(۲ هفته)

 ۲۷ آبان

(۳ هفته)

۳۰ دی

(۱ هفته)

۲۱ بهمن

(۳ هفته)

شماره ۴

 ۱۱ آذر

(۳ هفته)

 ۲۵ آذر

(۴ هفته)

۱۴ بهمن

(۲ هفته)

۱۲ اسفند

(۳ هفته)

شماره ۵

۲ دی

(۳ هفته)

 ۲۳ دی

(۴ هفته)

۲۸ بهمن

(۲ هفته)

۴ فروردین

(۳ هفته)

شماره ۶

۲۳ دی

(۳ هفته)

 ۲۸ بهمن

(۵ هفته)

۱۲ اسفند

(۲ هفته)

۲۵ فروردین

(۳ هفته)

شماره ۷

۷ بهمن

(۲ هفته)

۲۶ اسفند

(۴ هفته)

۱۹ اسفند

(۱ هفته)

۱۵ اردیبهشت

(۳ هفته)

شماره ۸

۲۱ بهمن

(۲ هفته)

 ۲۵ فروردین

(۴ هفته)

۲۶ اسفند

(۱ هفته)

۵ خرداد

(۳ هفته)

شماره ۹

۵ اسفند

(۲ هفته)

۲۲ اردیبهشت

(۴ هفته)

۴ فروردین

(۱ هفته)

۲۶ خرداد

(۳ هفته)

شماره ۱۰

۱۹ اسفند

(۲ هفته)

۱۹ خرداد

(۴ هفته)

۱۱ فروردین

(۱ هفته)

۱۶ تیر

(۳ هفته)

شماره ۱۱

۴ فروردین 

(۲ هفته)

۱۶ تیر

(۴ هفته)

۱۸ فروردین

(۱ هفته)

۶ مرداد

(۳ هفته)

شماره ۱۲

۲۵ فروردین 

(۳ هفته)

۱۳ مرداد

(۴ هفته)

۱ اردیبهشت

(۲ هفته)

۲۷ مرداد

(۳ هفته)

شماره ۱۳

۸ اردیبهشت 

(۲ هفته)

۱۷ شهریور

(۵ هفته)

۸ اردیبهشت

(۱ هفته)

۱۷ شهریور

(۳ هفته)

شماره ۱۴

۲۹ اردیبهشت

(۲ هفته)

۳۱ شهریور

۱۴ مهر 

۲۸ مهر

۲۹ اردیبهشت

(۲ هفته)

۳۱ شهریور

۱۴ مهر 

۲۸ مهر

 

 

بودجه بندی آزمون های ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ گام کنکور

  تغذیه بیوشیمی فیزیولوژی زبان
۱ انرژی + گوارش فوقانی و تحتانی + تغذیه در بیماری‌های کبد و پانکراس + تیامین ساختار کربوهیدرات + گلیگوپروتئین‌ها و پروتئوگلیکان‌ها + تیامین سلول + انتقال مواد از غشاء سلول + پتانسیل غشاء، عصب و عضله

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۲ تنظیم وزن + سندروم متابولیک + هورمون‌های اشتهاء از آخر جزوه ۲) + کربوهیدرات و فیبر + تغذیه در بارداری + کلسیم + ریبوفلاوین

متابولیسم کربوهیدرات + ریبوفلاوین

عضله اسکلتی و صاف + قلب تا سرچرخه قلبی

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۳

راهنمای برنامه ریزی غذایی + تغذیه در بیماری‌های روانی و عصبی + سلامت استخوان + نیاسین + تغذیه در سالمندی

ساختار لیپید + زنجیره تنفس سلولی+ نیاسین

فیزیولوژی قلب چرخه قلبی و تحریک ریتمیک

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۴ تغذیه بیماری‌های کلیوی + تغذیه در استرس متابولیک + منیزیم + مس + تغذیه روده‌ای وریدی + لیپید اساسی + پنتوتنیک اسید + تغذیه در بزرگسالی

متابولیسم چربی + پنتوتنیک اسید + پیریدوکسین

گوارش

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۵ ارزیابی بیوشیمایی + دیابت + ارزیابی فیزیکی و بالینی + روی + تغذیه در نوجوانی + اختلالات ژنتیک متابولیک + پروتئین و اسید آمینه اساسی ساختار اسید آمینه + متابولیسم اسید آمینه

گردش خون

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۶ مروری آزمون ۱ تا ۵ مروری آزمون ۱ تا ۵ مروری آزمون ۱ تا ۵ مروری آزمون ۱ تا ۵
۷

تغذیه در کم خونی + قلب و عروق + فشار خون + نارسایی قلبی + آهن + اسید فولیک + کبالامین (B12) + پیریدوکسین

غشاء + متابولیسم HEME + آب و الکترولیت و تیتراسیون اسید آمینه

تنفس

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۸

تغذیه در ورزش + تغذیه در بیماری‌های ریوی + تغذیه در اختلالات تکاملی + سلنیوم + ید

ساختار و عملکرد پروتئین + انواع پروتئین‌ها + پروتئین‌های رشته‌ای + کروی + پلاسمایی

سلول های خونی ایمنی و انعقاد خون + قسمت اول کلیه تا سر بازجذب و ترشح در توبول ها

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۹

اسید آسکوربیک + تغذیه در بیماری سرطان + تغذیه در آلرژی + کروم + کبالت + مولیبدنیوم + بور + منگنز + فسفر

بیوشیمی هورمون + بیوشیمی بافت‌ها + استرس اکسیداتیو

قسمت دوم فیزیولوژی کلیه

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۱۰

التهاب + بیماری‌های روماتیسمی + افزودنی‌های غذایی + دهان و دندان + نوزادان نارس + تغذیه در شیردهی و نوزادی و کودکی

آنزیم‌ها + آنزیم‌های بالینی + تومور مارکرها ویژه دکتری

فیزیولوژی هورمون

تا سر متابولیسم کلسیم و ویتامین D

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۱۱ تغذیه در تیروئید + اختلالات خوردن + هضم و جذب + دی ساکاریدازهای روده‌ای + سوء هضم (آخر جزوه ۲) + ایدز + آنالیز رژیم غذایی +  فتوکمیکمال‌ها + پیامدهای گرسنگی + سوء تغذیه پروتئین- انرژی + اختلالات مادرزادی کودکان

بیولوژی مولکولی

(ساختار اسیدهای نوکلئیک + متابولیسم نوکلئوتیدها)

فیزیولوژی هورمون

(متابولیسم کلسیم و ویتامین دی و پاراتورمون + هورمون‌های جنسی)

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۱۲ مواد مغذی ویژه + ویتامین‌های محلول در چربی + تغذیه در جامعه + کولین + بیوتین + بقیه نکات تکمیلی مادرن و آندرستندینگ + تداخل غذا دارو + ژنومیک تغذیه

بیولوژی مولکولی

(همانندسازی + رونویسی + ویرایش + ترجمه + تنظیم بیان ژن)

فیزیولوژی عصب

آزمون جامع

منبع پیشنهادی: مطابق با برنامه کلاس استاد شاهرضا

۱۳ مروری آزمون ۷ تا ۱۲ مروری آزمون ۷ تا ۱۲ مروری آزمون ۷ تا ۱۲ آزمون جامع
۱۴ آزمون جامع آزمون جامع آزمون جامع آزمون جامع 
۱۵ آزمون جامع آزمون جامع آزمون جامع آزمون جامع