جزوات آموزشی

جزوات آموزشی برگرفته از رفرنس‌های کنکور است که با زبانی شیوا و روان بازنویسی شده است و نکات مهم و تست‌های کنکور به آن‌ها اضافه شده است. گام کنکور در سه دسته ۱. گام برتر (مجموع گام به گام‌ها با تخفیف) ۲. گام به گام (آموزشی و تست) ۳. گام آخر (خلاصه) محصولات خود را ارائه می‌کند.

جزوه گام برتر تغذیه (تغذیه + بیو + فیزیو)

فروش ویژه
۱,۲۷۰ هزار تومان
%20
۱,۰۱۶ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۶۴۰ هزار تومان
%15
۵۴۴ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام به گام فیزیولوژی

فروش ویژه
۳۲۰ هزار تومان
%15
۲۷۲ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام به گام بیوشیمی

فروش ویژه
۳۱۰ هزار تومان
%15
۲۶۳ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه میکروگام تغذیه

فروش ویژه
۲۴۵ هزار تومان
%20
۱۹۶ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوات گام آخر کنکور تغذیه (تغذیه + بیو + فیزیو)

فروش ویژه
۶۶۰ هزار تومان
%20
۵۲۸ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام آخر تغذیه

فروش ویژه
۲۹۰ هزار تومان
%15
۲۴۶ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام آخر فیزیولوژی

فروش ویژه
۱۹۰ هزار تومان
%15
۱۶۱ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام آخر بیوشیمی

فروش ویژه
۱۸۰ هزار تومان
%15
۱۵۳ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

پکیج کامل زبان کنکور وزارت بهداشت

فروش ویژه
۴۳۰ هزار تومان
%10
۳۸۷ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر رضا مهاجرنیا

کتاب راهنمای جامع زبان کنکور وزارت بهداشت

فروش ویژه
۲۰۳ هزار تومان
%5
۱۹۳ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر رضا مهاجرنیا

هندبوک جامع لغات و اصطلاحات کنکور وزارت بهداشت

فروش ویژه
۷۴ هزار تومان
%5
۷۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر رضا مهاجرنیا

فلش کارت زبان کنکور وزارت بهداشت

فروش ویژه
۱۵۳ هزار تومان
%5
۱۴۵ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر رضا مهاجرنیا
   فیلتر نتایج    مرتب سازی