فیلم‌های آموزشی

بسته‌های آموزشی در واقع مجموع فیلم‌های آموزشی به همراه جزوات آموزشی آن درس می‌باشد که با تخفیف نسبت به محصولات تکی آن ارائه می‌گردد. گام کنکور در دو دسته ۱. گام برتر (مجموع گام به گام‌ها با تخفیف) ۲. گام به گام (آموزشی و تست) بسته‌های آموزشی خود را ارائه می‌کند.

فیلم گام برتر تغذیه (تغذیه + بیو + فیزیو)

فروش ویژه
۳,۹۹۰ هزار تومان
%10
۳,۵۹۱ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۱,۷۰۰ هزار تومان
%10
۱,۵۳۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام فیزیولوژی

فروش ویژه
۱,۱۰۸ هزار تومان
%10
۹۹۷ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام بیوشیمی

فروش ویژه
۱,۱۸۲ هزار تومان
%10
۱,۰۶۳ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام آخر تغذیه (تغذیه + بیوشیمی + فیزیولوژی)

فروش ویژه
۵۶۰ هزار تومان
%10
۵۰۴ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

بسته استعداد تحصیلی

۲۷۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : هادی مسیح خواه

فیلم موفقیت در مصاحبه دکتری

۱۲۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : شکوفه سلامات
   فیلتر نتایج    مرتب سازی