فیلم‌های آموزشی

بسته‌های آموزشی در واقع مجموع فیلم‌های آموزشی به همراه جزوات آموزشی آن درس می‌باشد که با تخفیف نسبت به محصولات تکی آن ارائه می‌گردد. گام کنکور در دو دسته ۱. گام برتر (مجموع گام به گام‌ها با تخفیف) ۲. گام به گام (آموزشی و تست) بسته‌های آموزشی خود را ارائه می‌کند.

فیلم گام برتر تغذیه (تغذیه + بیو + فیزیو)

فروش ویژه
۳,۹۹۰ هزار تومان
%20
۳,۱۹۲ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۱,۷۰۰ هزار تومان
%20
۱,۳۶۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام فیزیولوژی

فروش ویژه
۱,۱۰۸ هزار تومان
%20
۸۸۶ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام بیوشیمی

فروش ویژه
۱,۱۸۲ هزار تومان
%20
۹۴۵ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام آخر تغذیه (تغذیه + بیوشیمی + فیزیولوژی)

فروش ویژه
۶۶۰ هزار تومان
%20
۵۲۸ هزار تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

بسته استعداد تحصیلی

فروش ویژه
۲۷۰ هزار تومان
%20
۲۱۶ هزار تومان
مؤلف/مدرس : هادی مسیح خواه

فیلم موفقیت در مصاحبه دکتری

فروش ویژه
۲۰۰ هزار تومان
%20
۱۶۰ هزار تومان
مؤلف/مدرس : شکوفه سلامات
   فیلتر نتایج    مرتب سازی