search
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با نازنین زمانیان – رتبه ۱ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۲ از دانشگاه علوم پزشکی همدان فارغ التحصیل شدم. معدلم ۱۹.۱۱ بود. تغذیه ۷۹٪ فیزیولوژی ۸۲٪…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با علی سلیمانی – رتبه ۲ ارشد ۱۴۰۲

۱.در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ من در سال 1402 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معدل 05/18 فارغ التحصیل شدم. تغذیه 73% فیزیولوژی…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با فروغ شاه محمدی – رتبه ۳ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام من سال ۱۴۰۲ از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فارغ التحصیل شدم. معدل نهاییم ۱۸.۶۵ هستش. در…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با حسام بخشی – رتبه ۴ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ من فارغ التحصیل سال ۱۴۰۲ از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با معدل ۱۷.۰۷ هستم. تغذیه ۸۲، فیزیولوژی…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با راحیل سالاری – رتبه ۵ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۲ از علوم پزشکی وارستگان با معدل ۱۹/۵۴ فارغ التحصیل شدم. معدلم تغذیه ۷۲.۷، بیوشیمی ۷۶.۶،…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با رضا رحمانیان – رتبه ۶ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ ورودی مهر ۹۸ دانشگاه شهید بهشتی هستم و تیر ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شدم. معدلم ۱۸.۵۸ البته معدلی…

گام کنکور
alarm_on
۶دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با زهرا جوانشیر – رتبه ۷ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟  فارغ‌التحصیل ۱۴۰۱ از دانشگاه علوم پزشکی سمنان با معدل ۱۹.۰۴. تغذیه ۷۹ % بیوشیمی ۸۲ %  فیزیولوژی…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با محمدجواد منصوری – رتبه ۸ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۲ با معدل ۱۸.۵۱ از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد فارغ‌التحصیل شدم و درصدهای من…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با فاطمه اسماعیلی – رتبه ۹ ارشد ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سلام و عرض ادب، من سال ۱۳۹۸ با معدل ۱۷/۱۸ از دانشگاه علوم پزشکی کاشان فارغ التحصیل…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با پرستو اصغری – رتبه ۱۰ ارشد تغذیه ۱۴۰۲

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ سال ۱۴۰۲ از دانشگاه علوم پزشکی وارستگان با معدل ۱۸.۹۴ فارغ التحصیل شدم. تغذیه ۷۱.۶ – بیوشیمی…

گام کنکور
alarm_on
۴دقیقه