تغذیه

کلاس گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
%20
۲,۶۲۴,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

کارگاه صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز

فروش ویژه
۷۳۰,۰۰۰ تومان
%20
۵۸۴,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

فیلم گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
%20
۲,۴۲۴,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

بسته استعداد تحصیلی

فروش ویژه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
%10
۳۱۵,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : هادی مسیح خواه

جزوه گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۹۱۰,۰۰۰ تومان
%10
۸۱۹,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه میکروگام تغذیه

فروش ویژه
۴۱۰,۰۰۰ تومان
%10
۳۶۹,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام آخر تغذیه

فروش ویژه
۴۶۰,۰۰۰ تومان
%10
۴۱۴,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

جزوه گام به گام داخلی جراحی

۴۲۰,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر میترا زندی
   فیلتر نتایج    مرتب سازی