گام به گامگام به گامدکتر محسن محمدیرشته تغذیه

دوره صفر تا صد پروپزال نویسی

تماس بگیرید
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

دوره صفر تا صد رژیم درمانی در دیابت

فروش ویژه
۵۸۰,۰۰۰ تومان
%10
۵۲۲,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

کلاس گام به گام تغذیه

فروش ویژه
۳,۵۲۲,۰۰۰ تومان
%20
۲,۸۱۷,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی

کارگاه صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآنالیز

فروش ویژه
۸۸۰,۰۰۰ تومان
%20
۷۰۴,۰۰۰ تومان
مؤلف/مدرس : دکتر محسن محمدی
   فیلتر نتایج    مرتب سازی