فیلم‌های آموزشی پروپزال نویسی

فیلم کلاس‌ها یک روز بعد از برگزاری کلاس آنلاین در این صفحه قرار خواهد گرفت.

 

 

قسمت اول

تدریس دکتر محسن محمدی

کارگاه پروپزال نویسی

قسمت دوم (بزودی)

تدریس دکتر محسن محمدی

کارگاه پروپزال نویسی