به نقل از سایت مرکز سنجش پزشکی انتخاب رشته محل ارشد وزارت بهداشت 98 تمدید شد. متن اطلاعیه:

با استعانت از درگاه ايزد منان به اطلاع داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد سال 98 مي‌رساند با توجه به درخواست‌های مكرر داوطلبان برای آخرين بار مهلت انتخاب رشته محل از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه ششم شهریور 98 لغایت 8 صبح شنبه نهم شهریور 98 تمدید می‌شود. لذا داوطلبانی كه با توجه به كسب نمره حد نصاب لازم، مجاز به انتخاب رشته محل شدهاند ولی طی مهلت‌های مقرر موفق به انتخاب رشته محل نشده و يا نياز به تغيير و ويرايش انتخابهای خود دارند، می‌توانند در زمان ياد شده نسبت به ثبت يا ويرايش انتخاب‌های خود اقدام كنند. بديهی است با توجه به به اين زمان در نظر گرفته شده، نتايج نهايی با تاخير و در دهه آخر شهريور ماه اعلام خواهد شد. لازم به ذكر است به هنگام اعلام نتايج نهايی، در رابطه با مرحله تكميل ظرفيت و امكان انتخاب رشته محل براي داوطلبانی كه فاقد حدنصاب نمره زبان (در محدوده صفر تا 25%) بوده اند، حسب مصوبات شوراي عالی برنامه ريزی علوم پزشكي، اطلاعات لازم اعلام خواهد شد.