۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟
سال ۱۴۰۰_ از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تغذیه 67, بیوشیمی 66، فیزیولوژی 44، زبان 81

۲. از چه تاریخی شروع به مطالعه کردید؟ و چند ساعت مطالعه می‌‌کردید؟
تقریباً از اخرای مهر بود و هفتگی حدود 35 و در اواخر تا 40 ساعت مطالعه داشتم

۳. برای درس تغذیه از چه منبع (کتاب و تست) و یا کلاسی استفاده کردید و نحوه مطالعه شما در این درس چگونه بوده است؟

از روی جزوات دکتر محمدی می‌خوندم و تست های کنکور میزدم و سعی میکردم چن باره مرور کنم تا مطالب جا بیفته

۴. برای درس بیوشیمی از چه منبع (کتاب و تست) و یا کلاسی استفاده کردید و نحوه مطالعه شما در این درس چگونه بوده است؟

برای بیوشیمی از جزوات دکتر محمدی همراه با دقت بیشتر روی نکات بولد و دوباره خواندن نکات مهم و حل تست های کنکور و خوندن پاسخنامه

۵. برای درس فیزیولوژی از چه منبع (کتاب و تست) و یا کلاسی استفاده کردید و نحوه مطالعه شما در این درس چگونه بوده است؟
از کتاب خلاصه شده رفرنس گایتون خوندم و تست های کنکور اونم ارشد تغذیه رو برسی کردم

۶. برای درس زبان از چه منبع (کتاب و تست) و یا کلاسی استفاده کردید و نحوه مطالعه شما در این درس چگونه بوده است؟
پایه زبانم خوب بود و سعی میکردم دایره لغاتمو بالا ببرم و تمرین درک مطلبم داشتم بهترین منبعم دیدن سوالای سال قبل و آشنا شدن با لغات پرکاربرده

۷. آیا آزمون هم شرکت میکردید؟ و برنامه ریزی درسیتون به چه صورت بود؟ مشاور تحصیلی هم داشتید؟
آزمونای گام و در نهایت آزمونای جامع موسسه دیگریم بود اونم شرکت کردم

۸. در سال کنکور با چه چالش‌هایی مواجه شدید و چگونه این موانع را سپری کردید؟

بعضاً دچار روزمرگی و بی حوصلگی میشدم که خب سعی میکردم با بیرون رفتن و دیدن فیلم این حسو از خودم دور کنم

۹. چه افرادی یا عواملی در موفقیت شما موثر بودند؟
خانواده ،دوستام و کرونا

۱۰. توصیه اصلیتون به بچه‌هایی که امسال کنکوری هستند چیست؟
منظم و با برنامه درس بخونن ،و از چند منبعی پرهیز کنن ،زیادم‌ به نتیجه این چیزا فک نکنید

 از ثبت نام کلاس‌های دکتر محمدی جا نمونی!

 دوره‌‌ای که با ارائه مهم‌ترین نکات کنکور رتبتونو جا به جا می‌کنه!

مشاهده