۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین؟

رتبه ۲۷ کل و ۲۱ سهمیه

۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟

از آبان

۳- به طور میانگین روزانه برای هر درس چند ساعت درس میخوندین؟

ابتدا روزی ۳ ساعت که بیشترش تغذیه بود و هرروز همه درس هارو میخوندم کم کم ساعتم بیشتر شد تا ۳ هفته قبل کنکور به هفته ای ۵۰ ساعت رسید

۴- کلاس خاصی رفتین؟ اگه رفتین به نظرتون این کلاس ها چقدر در موفقیتتون موثر بودن؟

برای بیوشیمی و تغذیه کلاس دکتر خلیلی و فیزیو از جزوات گام ولی در نهایت هم از کلاس های نکته و تست گام که خیلی کمکم کرد

۵- آزمون خاصی ثبت نام کرده بودین؟

آزمون های جامع گام و دوره ای خلیلی

۶- برای هر درس چه جزوه یا کتابایی خوندین؟ به نظرتون کتاب های رفرنس رو بخونیم یا جزوه؟

ابتدا برای فیزیولوژی میخواستم از گایتون استفاده کنم ولی یکسال حداقل رفرنس زمان میخواد که تصمیم به استفاده از جزوات گام گرفتم

۷- چه کسایی در موفقیتتون موثر بودن؟

خانواده و دوستام حمایتم کردند

۸- از کی شروع به تست زدن کردید؟

هر مبحثی رو میخوندم همون موقع تست اون مبحث رو میزدم

۹- آیا مشاور یا کسی رو داشتین که براتون برنامه ریزی کنه؟

خیر ولی خودم هر هفته ساعت مطالعاتیمو ثبت میکردم و خودم مشاور خودم بودم

۱۰- توصیه اصلیتون به بچه هایی که میخوان کنکور بدن چی هست؟

به درس زبان خیلی اهمیت بدن چون خودم احساس میکنم از زبان خیلی لطمه خوردم