آزمون ۲۳ مهر (برنامه عادی) + آزمون ۱۰ دی (برنامه فشرده)