search

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با رومینا داوود پور – رتبه 19 ارشد تغذیه 98

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه ۱۹ تغذیه: ۶۴ بیوشیمی: ۷۸ فیزیولوژی: ۴۶/۶ زبان: ۸۲ 2- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ برای درس زبان تابستون لغات…

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با فائزه قنبری – رتبه 5 ارشد تغذیه 98

1- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟رتبه‌ی ۵ سهمیه آزاد و رتبه‌ی ۶ کل .دروس تغذیه و بیوشیمی را ۷۸ درصد فیزیولوژی ۶۵.۵ درصد زبان ۷۱ درصد زدم. 2- از…

گام کنکور
alarm_on
۵دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با ماریه صلواتی زاده – رتبه ۳ ارشد تغذیه ۹۸

۱. در کنکور امسال چه رتبه‌ای آوردین و درصد هر یک از درس هاتون چند بوده؟ رتبه ٣ تغذيه ٧٩/١٦ بيوشيمی ٩٢/٨٥ فيزيولوژی ٦٤/٤ زبان ٨٣/٣ ۲. از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از مرداد ٩٧ شروع كردم اما…

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه