search

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با هانیه خلفی نژاد – رتبه ۳۳ ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۳۳ سهمیه آزاد و ۴۰ کل شدم  – تغذیه ۶۲٪ – بیوشیمی ۴۰٪ – فیزیولوژی ۵۱٪ – زبان ۸۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ حقیقتا من سال پیش جزوه های دکتر محمدی رو گرفتم ولی […]

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با سحر آروین – رتبه 35 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی ۳۵ – تغذیه ۵۳٪ – بیوشیمی ۶۴٪ – فیزیولوژی ۴۸٪ – زبان ۷۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از مرداد بیوشیمی متابولیسم رو شروع کردم ، از مهر هم همراه با کلاسای دکتر محمدی […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با پریا مولوی – رتبه 23 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۲۳ – تغذیه ۵۴٪ – بیوشیمی ۶۴٪ – فیزیولوژی ۴۸٪ – زبان ۷۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از مهر ولی پیوسته نبود وسطش یکسری مشکلات پیش اومد که ۳ماه اصلا نتونستم درس بخونم بیماری […]

گام کنکور
alarm_on
۱دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با رضا امیری خسروشاهی – رتبه 6 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه کل 6 – تغذیه ۷۱٪ – بیوشیمی ۶۳٪ – فیزیولوژی ۷۱٪ – زبان ۷۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ باتوجه به کاراموزی هایی که ترم ۷ داشتم و پروژه ی کارشناسیم از نیمه دوم بهمن […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با فریماه دهقانی – رتبه 30 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ من رتبه ی ۲۳ سهمیه و ۳۰ کل رو کسب کردم. تغذیه ۶۴٪ – بیوشیمی ۶۰٪ – فیزیولوژی ۴۳٪ – زبان ۸۰٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ من از مرداد سال آخر شروع کردم ۳- به […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با آوا مشعوفی – رتبه 67 سهمیه ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی ٦٧ كنكور ارشد تغذيه هستم.. تغذیه ۵۴٪ – بیوشیمی ۶۱٪ – فیزیولوژی ۳۴٪ – زبان ۷۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ من تقريبا از اواسط تابستان قبل كنكور شروع كردم..اما مطالعه ی منظم و […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با زهرا رنجبر – رتبه 13 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۱۳ – تغذیه ۶۵٪ – بیوشیمی ۵۹٪ – فیزیولوژی ۳۰٪ – زبان ۸۵٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ من تقریبا از یکسال پیش شروع کردم به خوندن . ۳- به طور میانگین روزانه برای هر […]

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با سحر دادخواه – رتبه 67 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ٦٧ كل و ٦٠ در سهميه – تغذیه ۴۹٪ – بیوشیمی ۷۳٪ – فیزیولوژی ۵۷٪ – زبان ۵۳٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ من همگام با موسسه شروع كردم، فكر ميكنم از مهر و آبان […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با هدی عارف پور – رتبه 4 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ی 4 – تغذیه ۷۶٪ – بیوشیمی ۷۴٪ – فیزیولوژی ۶۶٪ – زبان ۷۰٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ از مهرماه ۳- به طور میانگین روزانه برای هر درس چند ساعت درس میخوندین؟ ساعات درسی […]

گام کنکور
alarm_on
۲دقیقه
مصاحبه رشته تغذیه

مصاحبه با علیرضا حاتمی – رتبه 29 ارشد 99

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه ۲۹ در سهمیه آزاد، تغذیه ۵۵٪  – بیوشیمی ۷۳٪ – فیزیولوژی ۷۲٪ – زبان ۵۲٪ ۲- از کی شروع به درس خواندن کردین؟ به طور جدی همزمان با شروع برنامه کلاس و آزمون از مهر ماه. ۳- به […]

گام کنکور
alarm_on
۳دقیقه