ارشد پرستاری داخلی جراحی

معرفی پرستاری داخلی جراحی:

خدمات پرستاری یکی از نیاز‌های روبه تزاید جامعه در حال پیشرفت ایران می‌باشد. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت، افزایش مشکلات سابق و پیداش مشکلات نوپدید سلامت، همگی از عوامی هستند که نیاز به شناخت و گسترش روش‌های توسعه سلامت در بزرگسالان را روزافزون می‌کند. بویژه اینکه گروه بزرگسالان به عنوان عوامل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی چناچه سالم باشند به رونق جامعه کمک کرده و در صورت عدم برخورداری از سلامت هزینه‌های مضاعفی را تحمیل می‌کنند. با توجه به نقش بی بدیل پرستار در توسعه سلامت این گروه و نظر به ضرورت خدمات تخصصی و عالمانه پرستاری، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدف‌گیری تامین مراقبت با کیفیت مطلوب از این گروه سنی در تمام مراحل پیشگیری از سطح اول تا بازتوانی ضروری می‌نماید. رویکرد این برنامه تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ارائه خدمات بالینی و مراقبت پرستاری اختصاصی در قالب ارتباط انسانی، اخلاق مدار و توام با مهارت در جمعیت بزرگسال و در زمینه مشکلات داخلی و جراحی می‌باشد.

 

تعریف رشته

رشته پرستاری داخلی جراحی شاخه‌ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماری‌های در مواجهه با مشکلات و بیماری‌های داخلی و جراحی می‌پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می‌پردازند.

 

تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران:

همگام با توسعه دانش و فناوری و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی در بیشتر دانشگاه‌های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان، استرالیا و سایر کشورهای پیشرفته دایر گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی وقت از سال ۱۳۵۴ مجوز برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیش کسوتان ایر رشته خانم‌ها شفیقه هروآبادی و دکتر سادات سید باقر مداح در انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری دانشگاه ملی سابق (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعلی)، مرکز پزشکی ایران سابق، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتوی روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری داخلی جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهرماه سال ۱۳۵۵ در مرکز پزشکی ایران سابق به پذیرش دانشجو مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری، دو برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روانپرستاری، سلامت جامعه و مدیریت) و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روانپرستاری، سلامت جامعه) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های دیگر کشور از سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات (سال ۱۳۷۴) پرستاری داخلی جراحی به عنوان یک گرایش در دو برنامه، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

 

چشم انداز:

در ۱۰ سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای برتر مطرح خواهد شد.

 

رسالت:

رسالت این دوره، تربیت پرستارانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با بکار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد، مددجویان را در سطوح جامعه، مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می‌نماید.

 

وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:

در نقش مراقبتی

 • برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت
 • مشارکت و همکاری با سایر اعضاء گروه سلامت در ارائه خدمات به بیماران
 • ارائه خدمات پرستاری جامع در حيطه بهداشتی درمانی با رویکرد سلامت محور و خانواده محور به بیماران
 • ارائه خدمات تخصصی پرستاری مبتنی بر شواهد در بیماران حاد، مزمن، کم توان و ناتوان
 • بررسی و تشخیص نیازهای مددجو و خانواده ، اولویت بندی آنها و ارایه تدابیر پرستاری و ارزشیابی مداخلات انجام شده
 • پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل
 • همکاری با سایر اعضاء گروه سلامت در ارایه خدمات
 • رعایت و اجرای اصول اخلاقی و حفظ حقوق مددجو و خانواده

 

در نقش آموزشی

 • آموزش مددجو ، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری و بکارگیری شواهد و مستندات علمی روز در آموزشها
 • استفاده از اطلاعات و دانش جدید و به کارگیری آنها در جهت بهبود ارایه خدمات پرستاری در حیطه های بهداشتی و تخصصی
 • تهیه محتوا و انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی و نیازسنجی ، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی (بازآموزی و حین خدمت) بر اساس نیازهای کارکنان پرستاری
 • مشارکت و همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی در آموزش بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی
 • راهنمایی و تسهیل روند آموزشی دانشجویان پرستاری در عرصه های تخصصی بالینی

 

در نقش پژوهشی

 • همکاری در طراحی، انجام و توسعه پژوهش ها با مسئولین نظام سلامت
 • بررسی زمینه ها و نیازهای پژوهشی و تدوین طرح های متناسب و ارائه آن به مسئولین سلامت
 • استفاده از روشهای مختلف و فناوریهای جدید در انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف سلامت بزرگسالان
 • انتشار و ارائه نتایج تحقیقات به مسئولین سلامت
 • مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاههای تحقیقاتی - جمعیتی (Population Lab) به منظور ارائه خدمت در ارتباط مستقیم با جامعه تحت پوشش
 • مشارکت در ایجاد و گسترش مراکز پژوهش و توسعه (Research & Development) در عرصه های پیشگیری، درمان و توانبخشی بزرگسالان

 

در نقش مشاورهای

 • ارائه مشاوره به مددجو ، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
 • ارجاع مددجو و خانواده به متخصص بالینی در موارد نیاز به خدمات تخصصی بالینی

 

در نقش تشخیصی (پایش)

 • بررسی و تشخیص نیازهای مراقبتی فرد, خانواده و جامعه بعنوان مددجو
 • تشخيص مشکلات سلامت مددجویان و گزارش به پزشک مسئول

 

در نقش پیشگیری

 • بررسی و تشخيص مشكلات بالقوه سلامت بزرگسالان و تعیین راهکارهای مقابله ای مبتنی بر شواهد و ارائه به مسئولین واحد تحت پوشش
 • مشارکت در برنامه های غربالگری نظام سلامت

 

در نقش مولد

 • تولید دانش و فناوری در زمینه سلامت بزرگسالان
 • تولید و معرفی الگوهای مراقبت پرستاری بومی متناسب با هنجارهای فرهنگی جامعه اسلامی
 • توليد الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان
 • تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت بزرگسالان

 

در نقش مدیریتی

 • تعیین، ثبت، پیگیری، ارزیابی و اولویت بندی مشکلات نظام ارائه خدمات مراقبت بزرگسالان و ارائه به مسئولان مربوطه
 • بررسی و ارزیابی چالش های اخلاقی و طراحی راهکارهای توسعه اخلاق حرفه ای و ارائه به مسئولین مربوطه
 • ارزشیابی نحوه ارایه خدمات بهداشتی درمانی در بخشهای مختلف با توجه به استانداردها و شواهد موجود به منظور بازنگری ، تغيير و اصلاح در صورت لزوم
 • مشارکت در تدوین و متناسب سازی استانداردها با نیازهای جامعه، همگام با پیشرفتهای علمی
 • تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیری از مشکلات سلامتی در زمینه های مرتبط
 • ایفای نقش حاکمیت بالینی

 

طول دوره و تعداد کل واحد‌های درسی:

تعداد واحد‌های درسی در این دوره ۳۲ واحد است که شامل ۲۸ واحد اختصاصی اجباری و ۴ واحد پایان‌نامه می‌باشد که به طور معمول در ۴ ترم توسط دانشگاه‌ ارائه می‌گردد.

دورس کمبود جبرانی:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته رشته علوم تغذیه

ردیف نام درس نظری عملی جمع
۱ سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی ۰/۵ ۰/۵ ۱
۲ آمار و روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ ۳
جمع ۴
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

دورس اختصاصی اجباری:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

ردیف نام درس نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
۳ اخلاق پرستاری و روابط حرفه‌ای ۱ ۰/۵ - - ۱/۵
۴ نظریه‌ها، الگو‌های پرستاری و کاربرد آن‌ها ۱/۵ - ۰/۵ - ۲
۵ مدیریت خدمات پرستاری در بخش‌های بالینی ۱ - ۰/۵ - ۱/۵
۶ روش‌های آموزش به مددجو ۱ ۰/۵ - - ۱/۵
۷ داروشناسی اختصاصی ۱/۵ - - - ۱/۵
۸ پاتوفیزیولوژی ۱/۵ - - - ۱/۵
۹ پایش وضعیت سلامت بزرگسالان ۱ - ۱ - ۲
۱۰ پرستاری از اختلالات و بیماری‌های حاد داخلی - جراحی ۱/۵ - ۱/۵ - ۳
۱۱ پرستاری از اختلالات و بیماری‌های مزمن داخلی - جراحی ۱/۵ - ۱/۵ - ۳
۱۲ طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آن‌ها ۱ - ۰/۵ - ۳
۱۳ پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن ۰/۵ - - - ۱/۵
۱۴ پرستاری انکولوژی ۰/۵ - ۱ - ۰/۵
۱۵ مراقبت‌های تسکینی و نقش پرستار در آن ۰/۵ - ۰/۵ - ۱/۵
۱۶ کارورزی - - - ۶ ۱
۱۷ پایان نامه ۴ - ۴
  جمع ۳۲
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس کاراموزی معدل ۵۱ ساعت  |  هر واحد درس کارورزی معادل ۷/۵ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

برای مشاهده لیست خدمات موسسه گام کنکور در رشته علوم تغذیه کلیک فرمایید.      مشاهده

مطالب مرتبط با این مقاله

مصاحبه‌ رتبه‌های برتر رشته تغذیه

مصاحبه با فریماه دهقانی – رتبه 30 ارشد 99

گام کنکور - 12 آبان 1399 - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ من رتبه ی ۲۳ سهمیه و ۳۰ کل رو کسب کردم. تغذیه…

مصاحبه با رضا امیری خسروشاهی – رتبه 6 ارشد 99

گام کنکور - 12 آبان 1399 - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردین و درصد هر یک از درس‌هاتون چند بوده؟ رتبه کل 6 – تغذیه ۷۱٪ – بیوشیمی ۶۳٪ – فیزیولوژی ۷۱٪…

مصاحبه با خانم فاطمه سادات فهیم زاد – رتبه 14 ارشد 1401

گام کنکور - 2 مرداد 1401 - بدون دیدگاه

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ فارغ التحصیل ۱۴۰۱ از دانشگاه شهید بهشتی تغذیه…

نیاز به مشاوره دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

  نیاز به مشاوره دارید؟

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

   معرفی رشته پرستاری

   آیا سوالی دارید؟

   ما در هر حال پاسخگوی تمامی سوالات شما هستیم.

   emailتماس بگیرید

   ساعات کاری گام کنکور

   آماده خدمت رسانی و حل مشکلات شما

   access_time روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه
   access_time ساعت کاری: ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰

   کاتالوگ محصولات گام کنکور

   کاتالوگ محصولات علوم تغذیه