ارشد پرستاری سلامت جامعه

معرفی پرستاری سلامت جامعه:

رشته پرستاری سلامت جامعه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن، با تلفیق علم پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت و عملكرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلفجامعه فعالیت دارند و خدمات خود را با تاكيد بر پیشگیری اولیه به آحاد جامعه ارایه می کنند. رویکرد اصلی این رشته محوریت سلامت جامعه است

 

تعریف رشته

رشته پرستاری داخلی جراحی شاخه‌ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماری‌های در مواجهه با مشکلات و بیماری‌های داخلی و جراحی می‌پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می‌پردازند.

 

تاریخچه و سیر تکاملی دوره در جهان و ایران:

همگام با توسعه دانش و تکنولوژی و نیاز به اعتلاء خدمات در نظام سلامت و رفاه اجتماعی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه در بیشتر دانشگاه های معتبر دنیا نظير Ottawa Johns Hopkins Yale UCSF داير گردید. در ایران با حمایت وزارت علوم و آموزش عالی از سال ۱۳۵۴ مجوز برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری که به همت پیشکسوتان این رشته خانم ها شفيقه هروآبادی و دکتر سادات سید باقر مداح و با همکاری انجمن پرستاری ایران تهیه و تدوین شده بود به مراکز آموزش عالی پرستاری دانشگاه ملی وقت (علوم پزشکی شهید بهشتی)، مرکز پزشکی ایران وقت، انستیتو عالی پرستاری فیروزگر و انستیتو روانپزشکی ایران اعطا و رشته پرستاری بهداشت همگانی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در مرکز پزشکی تهران به پذیرش دانشجو در این مقطع مبادرت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری برنامه های کارشناسی ارشد پرستاری در برنامه آموزشی تحت عناوین آموزش پرستاری با پنج گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روان پرستاری و سلامت جامعه و مدیریت و مدیریت خدمات پرستاری با چهار گرایش (داخلی و جراحی، کودکان، روان پرستاری ، سلامت جامعه) تصویب و به تدریج دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده های پرستاری وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در استانهای بزرگ کشور از سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری گردیدند. در آخرین مصوبات سال ۱۳۷۴) پرستاری سلامت جامعه به عنوان یک گرایش در دو برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت خدمات پرستاری بوده است.

 

چشم انداز:

در ۱۰ سال آینده، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری سلامت جامعه به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای مطرح خواهد بود.

 

رسالت:

رسالت این دوره، تربیت پرستاراني آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه فعالیت و موجب ارتقای سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی می شوند.

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان

۱. مراکز بهداشتی و درمانی ۲. بیمارستانها در سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع ۳. مراکز توانبخشی، نگهداری سالمندان ۴. مدارس ۵. مراکز درمان اعتیاد ۶. عرصه هایی که دچار سوانح و بلايا شده اند ۷. كليه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری سلامت جامعه ۸. مراکز تحقیقات ، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد

 

وظایف حرفه‌ای دانش آموختگان به ترتیب هر نقش به شرح زیر است:

در نقش پیشگیری

 • مشارکت در ایمن سازی جامعه در قالب برنامه های معاونت بهداشتی
 • مشارکت در طرح های غربالگری در نظام سلامت نظير: طرحهای غربالگری سرطان ها، بیماریهای واگیر و غیرواگیر، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
 • مشارکت در برنامه های پیشگیرانه نظام سلامت ( برنامه های ارتقای سلامت افراد، خانواده ها و جامعه)
 • بیمار یابی در قالب برنامه های نظام سلامت و ارائه گزارش به مسئولین
 • همکاری در بررسی و تحلیل وضعیت و تشخيص مشکلات سلامت در سطح جامعه

 

در نقش مراقبتی

 • ارائه خدمات پرستاری به گروه های هدف دارای اولویت نظیر زنانه سالمندان، کودکان و نوجوانان، افراد ناتوانی کارگران و غیره
 • ارائه مراقبت های پرستاری در مراکز بهداشتی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
 • پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده در منزل با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل و ارجاع در صورت لزوم
 • ارائه مراقبتهای فوری پرستاری به آسیب دیدگان در صحنه هایی که دچار سوانح و بلايا شده اند.
 • جلب مشارکت مددجو و خانواده در کلیه تصمیم گیری های مرتبط با سلامت جامعه
 • مشارکت و همکاری با سایر اعضاء گروه سلامت در ارائه خدمات سلامتی
 • مشارکت با نهادهای اجتماعی جهت ارائه خدمات به گروههای محروم و فاقد دسترسی به خدمات سلامتی و کمک به پزشک خانواده برای ارائه خدمات پرستاری در جامعه تحت پوشش

 

در نقش آموزشی

 • توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت
 • آموزش فرد، خانواده و جامعه در سطوح پیشگیری بر اساس نیازها
 • به کارگیری دانش، روشها و فناوری های نوین در ارایه خدمات آموزشی
 • مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارائه خدمات سلامت
 • مشارکت در تدوین دستورالعملهای آموزشی در برنامه های حاکمیت بالینی

 

در نقش مشاوره‌ای

 • همکاری در ارجاع فرد و خانواده در نظام سلامت
 • تحلیل، شناسایی مشکلات پرستاری در جامعه و ارائه راهکارهای اصلاحی به مسئولین مربوطه

 

در نقش مدیریتی

 • مشارکت در سیاستگذاری های پرستاری در جامعه
 • همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های تامین سلامت در جامعه، با تأكيد بر خدمات پرستاری برنامه ها
 • همکاری در مدیریت بحران های اجتماعی در زمینه پرستاری

 

در نقش پژوهشی

 • همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش های سلامت محور و مبتنی بر جمعیت در نظام سلامت (Health System Research) در رشته پرستاری جامعه
 • پیشنهاد و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی
 • انجام پژوهش و ارایه مقاله در کنگره های ملی و بین المللی در راستای پرستاری سلامت جامعه
 • انتشار، انتقال دانش و به کار گیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری در جامعه

 

طول دوره و تعداد کل واحد‌های درسی:

تعداد واحد‌های درسی در این دوره ۳۲ واحد است که شامل ۲۸ واحد اختصاصی اجباری و ۴ واحد پایان‌نامه می‌باشد که به طور معمول در ۴ ترم توسط دانشگاه‌ ارائه می‌گردد.

دورس کمبود جبرانی:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته رشته علوم تغذیه

ردیف نام درس نظری عملی جمع
۱ سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی ۰/۵ ۰/۵ ۱
۲ آمار و روش تحقیق پیشرفته ۲ ۱ ۳
جمع ۴
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

دورس اختصاصی اجباری:

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه

ردیف نام درس نظری عملی کارآموزی کارورزی جمع
۳ اخلاق پرستاری و روابط حرفه‌ای ۱ ۰/۵ - - ۱/۵
۴ نظریه‌ها، الگو‌های پرستاری و کاربرد آن‌ها ۱ - ۱ - ۲
۵ برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت‌های پرستاری برای سلامت جامعه ۱ - ۱ - ۲
۶ روش‌های آموزش به فرد، خانواده و جامعه ۱ - ۱ - ۲
۷ اپیدمیولوژی پیشرفته ۱/۵ ۰/۵ - - ۲
۸ سلامت زنان و مردان در سنین باروری ۱ - ۱ - ۲
۹ ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم ۱ - ۱ - ۲
۱۰ اقتصاد و پرستاری ۱ - - - ۱
۱۱ فرهنگ و پرستاری ۱ - ۰ - ۱
۱۲ نظام‌های عرضه خدمات سلامت ۱ - ۰/۵ - ۱/۵
۱۳ پرستاری سلامت جامعه (خانواده) ۱/۵ - ۱ - ۲/۵
۱۴ پرستاری سلامت جامعه (گروه‌های آسیب پذیر) ۱/۵ - ۱ - ۲/۵
۱۵ کارورزی - - - ۶ ۶
۱۶ پایان نامه ۴ - - ۰ ۴
  جمع ۳۲
 • هر واحد درس نظری معادل ۱۷ ساعت  |  هر واحد درس کاراموزی معدل ۵۱ ساعت  |  هر واحد درس کارورزی معادل ۷/۵ ساعت  |  هر واحد درس عملی معادل ۳۴ ساعت می‌باشد.

 

 

 

 

برای مشاهده لیست خدمات موسسه گام کنکور در رشته علوم تغذیه کلیک فرمایید.      مشاهده

مطالب مرتبط با این مقاله

مصاحبه‌ رتبه‌های برتر رشته تغذیه

مصاحبه با خانم زهرا کاشانی – رتبه 15 ارشد 1401

گام کنکور - 2 مرداد 1401 - بدون دیدگاه

۱. در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ و درصدهای هر درستان را در کنکور امسال بفرمایید؟ امسال از دانشگاه علوم پزشکی کاشان فارغ‌التحصیل شدم.…

مصاحبه با مهرناز مرواریدی – رتبه ۵ دکتری ۹۹

گام کنکور - 11 آذر 1399 - بدون دیدگاه

۱- در کنکور امسال چه رتبه ای آوردید و درصد هر یک از درس‌هاتون چقدر بوده؟ رتبه کل ۵ و رتبه کتبی ۸ تغذیه ۶۸/۷، بیوشیمی فیزیولوژی ۶۵/۶،…

مصاحبه با علی سلیمانی – رتبه ۲ ارشد ۱۴۰۲

گام کنکور - 6 مرداد 1402 - بدون دیدگاه

۱.در چه سالی و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اید؟ معدلتون چند بود و درصدهای هر درستون را در کنکور امسال بفرمایید؟ من در سال 1402 از دانشگاه…

نیاز به مشاوره دارید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

  نیاز به مشاوره دارید؟

  برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره، درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با شماره ۰۲۱۴۴۲۵۰۱۱۳ تماس بگیرید.

   معرفی رشته پرستاری

   آیا سوالی دارید؟

   ما در هر حال پاسخگوی تمامی سوالات شما هستیم.

   emailتماس بگیرید

   ساعات کاری گام کنکور

   آماده خدمت رسانی و حل مشکلات شما

   access_time روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه
   access_time ساعت کاری: ۹:۰۰ – ۱۸:۰۰

   کاتالوگ محصولات گام کنکور

   کاتالوگ محصولات علوم تغذیه